Showing all 6 results

BẢNG BÁO GIÁ NỒI HẤP BÁNH BÈO BẰNG ĐIỆN TẠI INOX VIỆT NAM

STT Tên Sản Phẩm Mã Sản Phẩm Kích Thước (mm) Giá Bán
1 Nồi Hấp Bánh Bèo Điện Size 320   D480 x C480 x C780 5.800.000 
2 Nồi Hấp Bánh Bèo Điện Size 360   D520 x R520 x C780 6.100.000 
3 Nồi Hấp Bánh Bèo Điện Size 400   D560 x R560 x C780 6.300.000 
4 Nồi Hấp Bánh Bèo Điện Size 440   D600 x R600 x C780 6.800.000 
5 Nồi Hấp Bánh Bèo Điện Size 500   D660 x R660 x C780 7.700.000 
6 Nồi Hấp Bánh Bèo Điện Size 600   D760 x R760 x C780 9.100.000 
092.884.3838
092.884.3838
"/>