Tag Archives: cách cúng đông thổ xây nhà

Vì Sao Nên Tổ Chức Lễ Cúng Động Thổ? Chuẩn Bị Lễ Vật Cúng Động Thổ Xây Nhà Đầy Đủ

Vì sao nên tổ chức lễ cúng động thổ? chuẩn bị lễ vật cúng động thổ xây nhà đầy đủ.

Vì sao chúng ta nên tổ chức lễ cúng động thổ? Và khi tổ chức lễ cúng động thổ thì cần phải chuẩn bị lễ vật mặn và mâm trái cây như thế nào để mang lại may mắn và thuận lợi khi xây dựng?  Cúng động thổ là một trong những sự việc vô […]

Nghi Thức Làm Phép Khởi Công Xây Nhà & Lễ Vật Cúng Động Thổ Nên Biết

Nghi thức làm phép khởi công xây nhà & lễ vật cúng động thổ nên biết.

Mâm cúng động thổ đầy đủ và hoàn thiện của một lễ cúng động thổ để khởi công xây dựng. Ý nghĩa của lễ động thổ xây nhà theo từng quan niệm khác nhau. Một nghi thức làm phép khởi công xây nhà sẽ diễn ra như thế nào. Nghi thức làm phép đặt viên […]