Chậu Rửa Inox 3 Hộc Có Kệ Trên Và Dưới CR-69

092.884.3838
092.884.3838
"/>