Chậu Rửa Inox Có Kệ Phẳng Trên Và Kệ Song Dưới CR-60

092.884.3838
092.884.3838
"/>