Tủ Hấp Cơm Công Nghiệp 50Kg Sử Dụng Gas New THC-50/G2

Giá bán: 25.000.000 

092.884.3838
092.884.3838
"/>